Header foto Vn Kozijntechniek logo
CE markering voor kunststof kozijnen en kunststof deuren

CE-markering

CE logoCE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest. De waardes van deze eigenschappen moeten door de producent vermeld worden op het product, de verpakking of de begeleidende bon. Of producten zijn voorzien van CE-markering en of de eigenschappen op correcte wijze zijn bepaald, wordt gecontroleerd door de VROM-inspectie.

CE-markering past in het beleid om binnen Europa handelsbelemmeringen weg te nemen. De handelsbelemmeringen voor bouwmaterialen en bouwproducten komen vooral door de verplichting om in elk ander Europees land een product steeds weer opnieuw te laten testen volgens de normen van dat land.

CE-markering geldt alleen voor de eigenschappen van een product
CE-markering richt zich alleen op eigenschappen van een product en wel die eigenschappen die de overheid belangrijk vindt uit algemeen belang. Elk land, ook binnen de EU, stelt landspecifieke eisen aan bouwwerken en constructies. In Nederland is dit geregeld binnen het Bouwbesluit. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van het product in een bouwwerk. CE is dus nooit een garantie dat een product overal toegepast mag worden. Er moet altijd worden gecontroleerd of het desbetreffende product ook in het desbetreffende bouwwerk toegepast mag worden. Onterecht gebruik van CE wordt door de wetgever gezien als economisch delict.

Alle producten van VN KozijnTechniek voldoen aan het CE.

 

BTW actie 2013


Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Copyright (c) VN KozijnTechniek