Header foto Vn Kozijntechniek logo
Politiekeurmerk veilig wonen voor kozijnen en deuren

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Als er in uw huis wordt ingebroken, grijpt dat diep in. Het idee dat er vreemden hebben rondgelopen en hebben gesnuffeld in uw persoonlijke bezittingen brengt een groot gevoel van onveiligheid met zich mee. In uw huis moet het veilig zijn. Als dat gevoel daar niet meer te vinden is, waar dan wel? Elk jaar wordt er zo’n 120.000 keer ingebroken. Dat wil zeggen dat er elke minuut een inbraak plaatsvindt.

PKVWHet Politiekeurmerk Veilig Wonen® richt zich op de praktische kant van inbraakpreventie. En dat werkt! Preventie heeft niet alleen een psychologisch effect. In de 75.000 huizen die de laatste 5 jaar zijn beveiligd volgens het Keurmerk, zou statistisch gezien 3.000 keer een inbraak(poging) geweest moeten zijn. Uiteindelijk zijn er maar 62 geslaagde inbraken bij de Politie aangegeven. Het Keurmerk schrikt vooral de gelegenheidsdief af. 90% Van de dieven is een gelegenheidsdief. Zij willen zo snel mogelijk binnen zijn en als dat niet lukt, dan gauw een deur verder.

Wanneer u uw woning aanpast volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®:

  • neemt de kans op een succesvolle inbraak met circa 90% af
  • maakt u een goede kans op premieverlaging van uw inboedelverzekering
  • voelt u zich aanzienlijk veiliger in uw woning

Veilig wonen met VN KozijnTechniek: Politiekeurmerk Veilig Wonen® certificaat voor een veilige woning

Dit is een initiatief van de Politie om een keurmerk te ontwikkelen waarmee aangegeven kan worden of een woning aan bepaalde veiligheidsaspecten voldoet. Het belangrijkste doel is het aantal inbraken in woningen te verminderen. U krijgt alleen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® certificaat wanneer uw gehele woning aan de eisen voldoet. Er worden geen deelcertificaten verstrekt. Een onderdeel van dit keurmerk zijn de gevelelementen. In de afgelopen 5 jaar heeft dit keurmerk zich ontwikkeld tot een eenduidig landelijk keurmerk met ruime draagkracht binnen de kozijnbranche.

Om dit te bereiken worden er eisen gesteld aan de sloten die u gebruikt. Goedgekeurde sloten e.d. herkent u aan het SKG-logo, voorzien van 1, 2 of 3 sterren. Om u verder op weg te helpen kunt u de volgende brochure downloaden:
Het ABC voor veilig wonen

In de sponning van de vaste stijl staat bij VN KozijnTechniek een sticker wanneer dat raam- c.q. deurelement aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voldoet.

 

 

 

BTW actie 2013


Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Copyright (c) VN KozijnTechniek